top of page

HỖ TRỢ CHIẾN DỊCH CỦA CHÚNG TÔI VỚI A
GIẤY CHỨNG NHẬN HỖ TRỢ!

Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn và truyền bá thông tin về cuộc bầu cử sắp tới bằng cách hiển thị giấy chứng nhận ủng hộ kiểu thang máy của chúng tôi!

CHÚNG TÔI NÊN GỬI NÓ Ở ĐÂU?

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn! Chúng tôi sẽ nhận được chứng chỉ cho bạn trong thời gian sớm nhất.

CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ đang diễn ra
NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2024

bottom of page