top of page

Bạn có thể giúp?

Các cuộc thăm dò đang mở! Hãy giúp chúng tôi truyền bá thông tin về Braxton đến các cử tri tại các cuộc bỏ phiếu.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn áo thun miễn phí và thông tin để trao cho cử tri.

Which days can you help?

Thank you! We will reach out to you soon and give you everything you need.

Ngày bầu cử ở Charlotte là vào ngày 26 tháng 7 năm 2022
Bỏ phiếu sớm ngày 7 tháng 7 - ngày 23 tháng 7

bottom of page